چرخ دنده ها (مقاله ای دیگر)

 چرخ دنده یکی از قطعات مکانیکی دوار است که شکل آن به صورت دندانه دار و برای منققل کردن گشتاور از آن استفاده میشود. چفت شدن دو یا چند دندانه در چرخ دنده ها باعث به وجود آمدن یک مکانیزم ساده مکانیکی شده است که از مزایای آن میتوان به تغییر در سرعت، گشتاور و جهت نیرو اشاره کرد. یکی از مزایای انتقال گشتاور در چرخ دنده ها، جلوگیری از لغزش به دلیل وجود دندانه است همانطور که میدانید یکی دیگر از راه های انتقال گشتاور به وسیله تسمه است که ممکن است لغزش در آن اتفاق بیافتد. وقتی دو چرخ دنده با اندازه های مختلف با یکدیگر درگیر میشوند، در واقع یکی از چرخ دنده ها که گشتاور دارد محرک و چرخ دنده دیگر که حرکت خود را از چرخدنه اول میگیرد متحرک نام دارد (البته برای چرخ دنده هایی که هر دو چرخ دنده حرکت کنند) حال با فرض اینکه این دو چرخ دنده از لحاظ اندازه با یکدیگر متفاوتند، پس سرعت ورودی و گشتاور ورودی در چرحدنده محرک تبدیل به سرعت و گشتاوری دیگر در چرخ دنده دوم میشود. اوایل بازگشت چرخ دنده ها را به 50 سال بعد از میلاد ربط میداده اند تا اینکه وجود چرخ دنده ها تا 3 قرن قبل از میلاد در یونان ردیابی شد و اینکه بسیار توست ارشمیدس (212-287 قبل از میلاد) توسعه پیدا کرده بود. یک نمونه از استفاده از چرخ دنده ها را میتوان در ماشین Antikythera دانست که دارای دستگاه ها چرخ دنده های پیچیده است که برای محاسبات موقیت یابیهای نجومی از طراحی شده بود. در حال حاضر زمان ساخت این به 100 الی 150 سال قبل از میلاد برمیگردد.

اکثرا چرخ دنده ها را با فرزکاری و تراشکاری ساخته میشوند اما همچنین فعالیت های شکل دهد، سوراخ کاری و ... ممکن است بروی آنها انجام شود. البته چرخ دنده های پلاستیکی به روش تزریقی نیز ساخته میشوند. برای چرخ دنده های فلزی از عملیات حرارتی برای سخت تر کردن استفاده میشود اما برای چرخ دنده های بزرگ از عملیات  quench press استفاده میشود.

چرخ دنده ها را معمولا میتوان به چند روش بازرسی که که روش هایی مثل

  • industrial CT scanning
  • coordinate-measuring machines
  • white light scanner

هستند. که در روش industrial CT scanning مخصوصا برای چرخ دنده های پلاستیکی میتواند داخل شی و معایب آن از جمله وجود تخلخل را بازرسی کرد.

 

انواع چرخ دنده:

 

1-   چرخ دنده External  و  internal

/ 0 نظر / 148 بازدید