مکانیک کلاسیک (Classical Mechanics)


نگاه اجمالی:

مکانیک کلاسیک یکی از قدیمیترین و آشناترین شاخه‌های فیزیک است. این شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرایط سکون و حرکت آنها تحت تاثیر نیروهای داخلی و خارجی ، سرو‌ کار دارد. قوانین مکانیک به تمام گستره اجسام ، اعم از میکروسکوپی یا ماکروسکوپی، از قبیل الکترونها در اتمها و سیارات در فضا یا حتی به کهکشانها در بخش‌های دور دست جهان اعمال می‌شود.

سینماتیک حرکت:


سینماتیک به توصیف هندسی محض حرکت ( یا مسیرهای) اجسام ، بدون توجه به نیروهایی که این حرکت را ایجاد کرده‌اند ، می‌پردازد. در این بررسی عاملین حرکت (نیروهای وارد بر جسم) مد نظر نیست و با مفاهیم مکان ، سرعت ، شتاب ، زمان و روابط بین آنها سروکار دارد. در این علم ابتدا اجسام را بصورت ذره نقطه‌ای بررسی نموده و سپس با مطالعه حرکت جسم صلب حرکت واقعی اجسام دنبال می‌شود.


حرکت اجسام به دو صورت مورد بررسی است:

 

 • سینماتیک انتقالی:
  در این نوع حرکت پارامترهای سیستم به صورت خطی هستند و مختصات فضایی سیستم‌ها فقط انتقال می‌یابد. از اینرو حرکت انتقالی مجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. کمیت مورد بحث در سینماتیک انتقالی شامل جابه‌جایی ، سرعت خطی ، شتاب خطی ، اندازه حرکت خطی و...می‌باشد.

 

 • سینماتیک دورانی:
  در این نوع حرکت برخلاف حرکت انتقالی پارامتر اصلی حرکت تغییر زاویه می‌باشد. به عبارتی از تغییر جهت حرکت ، سرعت و شتاب زاویه‌ای حاصل می‌شود. و مختصات فضایی سیستم ‌ها فقط دوران می‌یابند. جابه‌جایی زاویه‌ای ، سرعت زاویه‌ای ، شتاب زاویه‌ای و اندازه حرکت زاویه‌ای از جمله کمیات مورد بحث در این حرکت می‌باشند.دینامیک حرکت :


دینامیک به نیروهایی که موجب تغییر حرکت یا خواص دیگر ، از قبیل شکل و اندازه اجسام می‌شوند می‌پردازد. این بخش ما را با مفاهیم نیرو و جرم و قوانین حاکم بر حرکت اجسام هدایت می‌کند. یک مورد خاص در دینامیک ایستاشناسی است که با اجسامی که تحت تاثیر نیروهای خارجی در حال سکون هستند سروکار دارد.


پایه گذاران مکانیک کلاسیک:

 

 • با این که شروع مکانیک از کمیت سرچشمه می‌گیرد ، در زمان ارسطو فرایند فکری مربوط به آن گسترش سریعی پیدا کرد. اما از قرن هفدهم به بعد بود که مکانیک توسط گالیله ، هویگنس و اسحاق نیوتن بدرستی پایه‌گذاری شد. آنها نشان دادند که اجسام طبق قواعدی حرکت می‌کنند ، و این قواعد به شکل قوانین حرکت بیان شدند. مکانیک کلاسیک یا نیوتنی عمدتا با مطالعه پیامدهای قوانین حرکت سروکار دارد.

 

 • قوانین سه گانه اسحاق نیوتن راه مستقیم و سادهای به موضوع مکانیک کلاسیک می‌گشاید.این قوانین عبارتند از:
  • قانون اول نیوتن:
   هر جسمی به حالت سکون یا حرکت یکنواخت خود در روی یک خط مستقیم ادامه می‌دهد مگر اینکه یک نیروی خارجی خالص به آن داده شود و آن حالت را تغییر دهد.
  • قانون دوم نیوتن:
   آهنگ تغییر تکانه خطی یک جسم با برآیند نیروهای وارد بر آن متناسب بوده و در جهت آن قرار دارد.
  • قانون سوم نیوتن:
   این قانون که به قانون عمل و عکس‌العمل معروف است ، اینگونه بیان می‌شود. هر عملی را عکس العملی است ، مساوی با آن و در خلاف جهت آن.

 

در برسی حرکت اجسام به کمک قوانین نیوتون اجسام به صورت ذره‌ای در نظر گرفته می‌شود. بنابراین ، بررسی حرکات سیستم های چند ذره‌ای ، اجسام صلب ، دستگاه‌های با جرم متغیر ، حرکات جفت شده و ... به کمک قوانین اسحاق نیوتن به سختی صورت می‌گیرد. لاگرانژ و هامیلتون دو روش مستقلی را برای حل این مشکل پیشنهاد کردند. در این روشها برای هر سیستم یک لاگرانژین (هامیلتونین) تعریف کرده ، سپس به کمک معادلات اویلر-لاگرانژ (هامیلتون-ژاکوپی) حرکات محتمل سیستمها مورد بررسی قرار می‌گیرد.


موارد شکست فرمولبندی اسحاق نیوتن :

 

 • تا آغاز قرن حاضر . قوانین اسحاق نیوتن بر تمام وضعیتهای شناخته شده کاملا قابل اعمال بودند. مشکل هنگامی بروز کرد که این فرمولبندی به چند وضعیت معین زیر اعمال شدند:

 

 • اجسام بسیار سریع:
  اجسامی که با سرعت نزدیک به سرعت نور حرکت می‌کنند.

 

 • اجسام با ابعاد میکروسکوپی مانند الکترونها در اتم‌ها.


شکست مکانیک کلاسیک در این وضعیتها ، نتیجه نارسایی مفاهیم کلاسیکی فضا و زمان است.


مکمل مکانیک کلاسیک:


مشکلات موجود در سر راه مکانیک کلاسیک منجر به پیدایش دو نظریه زیر شد:

 • فرمولبندی نظریه نسبیت خاص برای اجسام متحرک با سرعت زیاد

 

 

امواج آلتراسونیک   

امواج اولتراسونیک به دسته­ایی از امواج مکانیکی گفته می­شود که فرکانس نوسانشان بیش از محدوده شنوایی انسان (۲۰Hz-۲۰KHz) باشد. این امواج بدلیل خواصی که دارند کاربردهای متنوع و بعضاً جالبی دارند. با محاسبه­ایی ساده می­توان دریافت که اگر نقطه­ایی با فرکانس ۲۵ کیلوهرتز و دامنه۱۰ میکرومتر نوسان کند شتاب آن بالغ بر ۲۵ هزار برابر شتاب ثقل می­شود. این شتاب و به طبع آن سرعت بالا در مایعات باعث ایجاد کاویتاسیون می­شود و در هنگام انفجار حبابهای ایجاد شده فشاری در حدود ۲۰۰ بار ایجاد می­گردد. از طرف دیگر اگر حرکت نسبی با مشخصات فوق میان دو سطح جامد برقرار شود ازدیاد دما باعث جوش خوردن دو سطح به یکدیگر می­شود که Ultrasonic Welding می­باشد.

امواج اولتراسونیک مانند دیگر امواج دارای خاصیت شکست، انعکاس، نفوذ و پراش می­باشند. برای تولید این امواج روشهای متفاوتی وجود دارد.

 مجموعه­های اولتراسونیک معمولاً از سه بخش کلی تشکیل می­شوند: ۱_ مبدل ۲_ بوستر ۳_ تقویت کننده یا هورن. مبدل نقش تولید امواج مکانیکی و تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی را دارد, بوستر و تقویت کننده نیز وظیفه انتقال و تقویت دامنه حرکت و رساندن ‌آن به مصرف کننده را به عهده دارند.

 

   اندازه گیری   

به نظر من یکی از مباحث بسیار جالب در مهندسی ساخت و تولید زمینه اندازه گیری و مباحث مربوط به آن است. متاسفانه در کشور ما بدلیل تفکر سنت گرایی که در صنعت وجود داشته و هنوز هم در بعضی از صنایع مشاهده می شود در زمینه استانداردها و اندازه گیری که پایه و اساس یک رشته مهندسی است کمتر پرداخته می شود.

مقوله اندازه گیری بسیار گسترده است و برای پرداختن به جزئیات آن وقت بسیار لازم است. کلا در گرایش ساخت و تولید و از همان بدو ورود دانشجویان به این مقوله پرداخته می شود ولی بدلیل ناپختگی دانشجویان ورودی جدید براحتی از این مساله گذشته و حتی برخی از آن متنفر می شوند.

امروزه با توجه به نیاز کشور ما به پیوستن به سازمان تجارت جهانی و شرکت در معاملات و تجارت بزرگ بین المللی مباحثی از قبیل کیفیت کالا و گرفتن استانداردهای بین المللی و قیمت تمام شده تولیدات از اهمیت خاصی برخوردار شده است.

پایه و اساس این استانداردها کنترل و اندازه گیری اصولی و دقیق ورودیها است که می بایست با خروجی های استاندارد مطابقت داشته باشد. چیزی که هنوز در کشور ما و حتی برای برخی از مهندسان ما جا نیفتاده است و به ارزش این علم پی نبرده اند

اندازه گیری شامل مباحث بسیاری است که برخی از آنها عبارتند از:

ابزارات و دستگاههای اندازه گیری - کار با دستگاهها ـ اندازه گیری آزمایشگاهی ـ تست و کنترل ماشینهای ابزار ـ سیستمهای اندازه گیری پیشرفته ـ استانداردهای اندازه گیری و . . .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید